Russisk Center for Videnskab og Kultur
PoccnhcKnh U ayKn n Kybyы
Det Russiske Kulturhus. Russisk Kulturcenter